Miljö & Klimat

Miljö & Natur

Vi har förmånen att kunna påverka både natur, människor och miljö i de val vi gör.

 • Miljöansvarig är VD Frank Eklund.

Vi arbetar aktivt med att förbättra vårat klimatavtryck

 • Modern elanläggning - vi lever som vi lär!
 • Solceller på våra egna lokaler
 • Styrning av värme och belysning via närvaro.
 • Uppvärmning via energisnåla värmepumpar.
 • Svanenmärkt kopieringspapper.
 • Samordning av avfallstransporter.
 • Avtal med återvinningsföretag.
 • Samåkning och planering av egna transporter.
 • Leveranser till oss samordnas med leverantörer.
 • Våra inköp planeras så att transporterna blir färre.
 • Vi arbetar som energirådgivare i olika sammanhang.